Zwroty i reklamacje

Reklamacje

Konsument ma prawo do złożenia reklamacji.

Zgłoszenie reklamacyjne należy przesłać na  adres info@lhotse.pl lub zgłosić telefonicznie pod nr 32 266 52 63.

Po zgłoszeniu reklamacji klient jest zobowiązany dostarczyć reklamowany towar wraz z potwierdzeniem zakupu na swój koszt na adres:

Wytwórnia Sprzętu Alpinistycznego Lhotse S.C.
ul. Łazienna 2
41-216 Sosnowiec.

Nie przyjmujemy towarów przesłanych za pobraniem, Firma ma 14 dni na rozpatrzenie reklamacji. Powiadomimy klienta o decyzji (uznaniu lub odrzuceniu reklamacji) dotyczącej przesłanej reklamacji na adres e-mail wskazany przez klienta bądź telefonicznie na podany nr telefonu (prosimy o przesłanie wraz z towarem wszystkich potrzebnych danych – to ułatwi i przyspieszy procedurę reklamacji).

Zwrot  towaru

Konsument ma prawo w ciągu 14 dni od momentu wydania rzeczy do zwrotu  towaru bez podania przyczyn.

  • Zwracany towar powinien być w stanie niezmienionym, nieużywanym.
  • Do zwracanego produktu prosimy dołączyć formularz zwrotu  wraz z numerem konta bankowego,  na które niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia, zostaną przesłane pieniądze za zwracane rzeczy wraz z kosztami ich dostarczenia do konsumenta . Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem zapłaty do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia dowodu ich odesłania.
  • Konsument odsyła zakupione rzeczy na własny koszt. Nie przyjmujemy przesyłek za pobraniem.

03. Formularz reklamacji towaru – www.lhotse

04. Formularz reklamacji uslug – www.lhotse

05. Formularz odstapienia od umowy sprzedazy – www.lhotse

06. Formularz odstapienia od umowy swiadczenia uslugi – www.lhotse

07. Pouczenie o odstapieniu od umowy swiadczenia uslug – www.lhotse

08. Pouczenie o odstapieniu od umowy sprzedazy – www.lhotse